3 thoughts on “Maakt het uit welke Bijbel u gebruikt?

 1. Men mag niet uit het oog verliezen dat God zijn Eigen Woord weet te beschermen.

  Groot probleem bij Bijbelvertalingen is dat lidwoorden en soms ook andere woorden moeten toegevoegd worden om een makkelijke leesbaarheid te verkrijgen. Alsook moet men naar aanverwante of gelijk-bedoelende woorden in de te vertalen taal zoeken, waarbij men ook gebonden is aan de tijd waarin die bepaalde taal wordt gebruikt.

  Zoals u ook aangeeft in uw artikel moet men uitkijken uit welk oogpunt een vertaalwerk is uitgevoerd. Veelvuldig is het een zaak van geloof in de afwegingen van het vertaalcomité en in de wenselijke woord keuze om tot een reconstructie in een bepaalde taal te komen.

  Als men weet welke woorden voor iets gebruikt worden, kan men inzien dat eigenlijk elke bijbel van welke vertaalgroep zij moge zijn, steeds hetzelfde zegt, als men niet de fout maakt om weggesleept te worden door de vele voetnoten en/of kerkelijke (= menselijke) bedenkingen die er als bijschrift bij staan, maar velen ook als bijbel onderdeel gaan aanschouwen (wat totaal verkeerd is natuurlijk). bij Bijbellezing moet men steeds afstand kunnen nemen van denominale leerstellingen.

  Dat de Bijbels nog steeds zeggen wat God te zeggen heeft maakt dat Boek der boeken zo bijzonder en maakt het tot een Getuigenis van Gods Werk en van Gods Zijn.

  Like

 2. In elk geval heeft een ware gelovige het vertrouwen dat De Allerhoogste Elohim de Kracht en Macht bezit om Zijn Woord zuiver te houden en kunnen wij er op aan dat als er mensen een poging ondernemen om de Bijbel in de gangbare gebruikelijke taal van dat ogenblik te maken, zij onder Gods Begeleiding dit ook mogen en kunnen verwezenlijken. Indien God niet met hun daden akkoord zou gaan zou Hij zulk een zware (of moeilijke onderneming) onderneming niet laten slagen.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s